امروز:یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
زمان انتشار : چهارشنبه, آبان ۲۸ام, ۱۳۹۴ | پرینت مطلب |طیبه اکبری ازیرانی| بازديد: 293 بار

گذشته نشان میدهد که چگونه تغییرات ناگهانی آب و هوایی، زمین را تحت تـأثیر قرار می دهد

تحقیقات جدید نشان میدهد که چگونه تغییرات آب و هوایی ناگهانی گذشته در اقیانوس اطلس شمالی در سطح جهان منتشر شده است. این مطالعه، به وسیله محققان از مرکز یخ و آب و هوا در دانشگاه کپنهاگ موسسه نیلز بوهر، نشان میدهد که چگونه تعامل بین حمل و نقل گرما در اقیانوس و جو باعث تغییرات آب و هوایی به روش های مختلف در سراسر نیمکره جنوبی شود. همچنین نتایج نشان میدهد که چگونه واداشت های سامانه آب و هوا به حالت های مختلف می توانند باعث تغییرات آب و هوایی گسترده در سطح جهان شوند و آغازگر اثرات بسیار متفاوت در مناطق مختلف زمین باشد. در حال حاضراین نکته مهم است، که افزایش سطح دی اکسید کربن جو منجر به گرم شدن کره زمین می شود و ممکن است خود عامل شروع تغییرات آب و هوایی ناگهانی باشد.

102924_webتصویر مغزه یخی استفاده شده در تحقیقات جدید دیرینه اقلیم شناسی

نتایج این تحقیقات نشان داد که تاریخچه آب و هوا بر روی زمین بصورت تغییرات ظریف در مغزه های یخی با ضخامت یک کیلومتر، رسوبات دریاچه ها و اقیانوس و دیگر آرشیوهای طبیعی ذخیره شده اند که در طول بیش از هزاران سال بصورت لایه لایه رسوبگذاری نموده اند و به عنوان آرشیو دمای گذشته بکار می روند. سرانجام با رمزگشایی این آرشیو، محققان می توانند چگونگی و چرایی تغییر آب و هوا در گذشته را آشکار کنند و بتوانند به این سئوال پاسخ دهند که چگونه زمین در سامانه آب و هوا ممکن است در آینده به عنوان سیاره ای که گرم می شود و صفحات یخی آن ذوب میشوند، نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهد.
همانطور که زمین از آخرین عصر یخبندان گرم میشود، آب و هوا در عرض های جغرافیایی بالا در نیمکره شمالی بسیار ناپایدار شده است. هسته های یخی از ورقه یخ گرینلند معرف جهش دمای هوا بمقدار ۱۰ درجه سانتی گراد در طول فقط چند دهه می باشند. درک چگونگی تغییر سریع آب و رخدادهای مشابه که می تواند در آینده در کمین این سیاره باشد هدف اصلی از تحقیقات آب و هوایی است.

بالا و پایین رفتن آب و هوای شمال و جنوب
دانشمندان پالئوکلیماتولوژیست به مدت طولانی بر این اعتقادند که تغییرات در میزان حرارت انتقال یافته به سمت شمال بوسیله جریان های اقیانوس اطلس در دوره عصر یخبندان اخیر مسئول تغییرات ناگهانی اقلیم گذشته بوده است. اما بیشتر تحقیقات قبلی در زمینه تغییر ناگهانی اقلیم بر سوابق آب و هوا از نیمکره شمالی متمرکز شده است.

دکتر جوئل پدرو، نویسنده و درجه فوق دکتری در مرکز یخ و آب و هوا در موسسه نیلز بوهر، دانشگاه کپنهاگ در دانمارک در مقاله جدیدی که در اکتبر سال ۲۰۱۵ در مجله علوم زمین نیچر منتشر نموده اند میگوید:
“در این مطالعه، ما با رویکردی متفاوت؛ به بررسی جزئیات چگونگی رفتار آب و هوا در نیمکره جنوبی در طول یک دوره گرم ناگهانی در گرینلند و اقیانوس اطلس شمالی پرداختیم. یافته های ما نشان داد که تغییرات در حمل و نقل گرمای اقیانوس، تنها یک تصویر ناقص از علت این تغییرات است و تنظیمات سریع انتقال حرارت در جو نیز برای توضیح و تبیین تغییر ناگهانی اقلیم بسیار مهم است.
این تحقیق توسط یک تیم از دانشمندان دانمارک، استرالیا، نیوزیلند، ایالات متحده آمریکا و فرانسه انجام شد. اطلاعات تیم وارد شده از آرایه وسیعی از سوابق آب و هوایی موجود در نقاط مختلف نیمکره جنوبی و شمالی می باشد.
با مقایسه سوابق آب و هوایی با نتایج مدل آب و هوا، یک مفهوم شناخته شده “دو قطبی “محققان را قادر به تایید ایده های قبلی نمود که بر این باورند که افزایش انتقال گرما در جهت شمال در اقیانوس اطلس باعث گرم شدن اقیانوس اطلس شمالی و گرینلند در ازای سرد شدن ناگهانی اقیانوس اطلس جنوبی شده است که این مفهوم در قالب اثر دوقطبی بالا و پایین رفتن اقیانوس مطرح است.

اهمیت جو در تغییرات آب و هوا
نتیجه جدید بسیار مهم آنها این است که نشان می دهد که گردش جوی نقش تنظیم کننده دارد و در تلاش  برای جبران تغییر در حمل و نقل گرمای اقیانوس است. هرچه اقیانوس حمل و نقل گرمای بیشتری به سمت شمال داشته باشد گردش جو نیز در پاسخ به این تغییر حمل و نقل گرمای بیشتری به سمت جنوب دارد. با این حال، جبران گرما ناقص است و بطور کامل نیست.
تغییرات آب و هوا در مکان های مختلف در سراسر نیمکره جنوبی بازتابی از نبرد بین حمل و نقل گرما در اقیانوس و جو است. در عرض های جغرافیایی پایین، جو برنده میشود، بطوریکه خشکی و گرمای ناگهانی را هدایت می کند. در اقیانوس اطلس جنوبی و اقیانوس منجمد جنوبی، نیوزیلند و پاتاگونیا، اقیانوس برنده میشود، که هدایت سرمایی که در اطراف قطب جنوب یخ دریا در حال گسترش و تقویت شده است را برعهده دارد.

دکتر جوئل پدرو نویسنده اول این مقاله اضافه میکند:
“تحقیق ما تاکید برپیوند صمیمی بین اقیانوس و جو دارد و این رابطه به پاسخ این سئوال  که چرا تغییر ناگهانی اقلیم در گذشته بطور متفاوت در مناطق مختلف بر روی زمین ثبت شده است، کمک می کند و آن را توضیح میدهد. مطالعه بیشتر بصورت تاکید یک هشدار برای دانشمندان آب و هوا است که برای سالهای زیادی با این موضوع سرو کار داشته اند:

رخداد واداشت در سامانه آب و هوا، به حالت های مختلف  و در طول گرم شدن کره زمین از آخرین عصر یخبندان رخ داده است و می تواند باعث شروع بی ثباتی آب و هوا باشد که این ناپایداری بطور گسترده در سطح جهان اثر دارد”.

منبع:

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-11/uoc–tps110915.php.

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2580.htmlمطالب مرتبط


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

avatar

نویسنده: طیبه اکبری ازیرانی