امروز:یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
زمان انتشار : جمعه, مهر ۲۸ام, ۱۳۹۶ | پرینت مطلب |وحید صفریان زنگیر| بازديد: 597 بار

آموزش آماری محاسبه میانگین، انحراف معیار و … در SPSS

میانگین فاصله هر عدد از میانگین همان اعداد، برابر انحراف میانگین (Mean Deviation) است.

بله، ما از کلمه “میانگین” دو بار استفاده می کنیم: میانگین اعداد را پیدا کنید… از این میانگین، برای بدست آوردن فاصله هر عدد از میانگین استفاده کنید… سپس میانگین آن فاصله ها را بدست آورید!

http://faradars.org/35271/mean-deviation

درک واریانس (variance) و انحراف معیار(Standard Deviation)

انحراف معیار استاندارد یا واریانس یعنی این که چقدر از حد نرمال(میانگین) فاصله داریم؟

معنی انحراف معیار استاندارد

انحراف معیار استاندارد ابزار سنجش مقدار پراکندگی داده هاست و با نماد یونانی σ در زمانی که داده­ها از شامل کل جامعه است و نماد s زمانی که داده ها دسته ای از جامعه را شامل می شود نمایش داده می شود. فرمول محاسبه این ابزار به این گونه تعریف می شود:

رادیکال واریانس برابر است با انحراف معیار، با استفاده از انحراف معیار استاندار می توانیم استانداردی داشته باشیم تا تشخیص دهیم چه چیزی نرمال است، چه چیزی بیش تر یا کم تر از نرمال است.

و

برابر است باداده­ها منهای میانگین کل داده ها به توان دو

۱-زمانی که کل جامعه در شمارش موجود است

۲-زمانی که فقط دسته ای از اطلاعات موجود است.

 

منبع متن:

http://ladin.ir//Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.