امروز:یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
زمان انتشار : دوشنبه, تیر ۱۹ام, ۱۳۹۶ | پرینت مطلب |حسین بهزادی کریمی| بازديد: 2,241 بار

پیش بینی فصلی پاییز ۹۶ براساس خروجی ۷ مدل آب و هوایی

اولین پیش بینی فصلی پاییز ۱۳۹۶ با تاکید بر آخرین خروجی مدل های آب و هوایی جهانی صادر شد، در این پیش بینی ۷ مدل آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفت. اعم موارد بحث شده به شرح ذیل می باشد:

  • مرکز آب و هوایی اَپِک (APCC)؛ چرخندگی بر روی حوزه دریا سیاه و  مدیترانه که با بارش های نرمال در بیشتر مناطق کشور همراست، سیگنال های احتمالاتی بر روی نیمه جنوبی درصد وقوع بارش های نرمال را نشان می دهند. فاز نوسان NAO  منفی پیش بینی نمود.
  • اداره تحقیقات بین الملل اقلیم و جامعه (IRICS)؛ مدل پیش یابی احتمالاتی بارش IRI  برآیند بارش ها بر روی بخش هایی از نیمه جنوبی و شرقی کشور احتمال فرانرمالی را نشان داد و مناطقی از استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و برای شمال شرقی نقاطی از استان های گلستان و خراسان شمالی احتمال بارندگی های کمتر از نرمال را پیش بینی نمود.
  • آژانس علم و فناوری دریایی-زمین ژاپن (JAMSTEC)؛ در شمال غرب، کرانه های جنوب غربی دریا خزر  و نواحی غربی کشور بارش ها فراتر از نرمال های بلند مدت ترسیم شده ست.
  • مرکز پیش بینی های میان مدت منطقه اروپا (ECMWF)؛ وضعیت نرمال بلند مدت در بیشتر مناطق کشور نشان می دهد. بر روی نواحی از شمال خلیج فارس، جنوب غرب و نواحی از مرکز و سپس شمال شرق کشور نقاطی با بارش بیشتر از نرمال دیده می شود.
  • مرکز آب و هوایی پکن (BCC)؛ نقشه های نابهنجاری بارش مرکزBCC  برای سه ماهه اکتبر- دسامبر ۲۰۱۷ نشان می دهند که بطور کل بارش ها در سطح کشور نرمال و فراتر از نرمال در بیشتر مناطق می باشد. بیشترین میزان بی هنجاری مثبت بارش بر روی حوزه خلیج فارس و جنوب غرب کشور می باشد. نقشه های احتمالاتی نرخ بارش طی فصل پاییز ۲۰۱۷ احتمال بارندگی های بالای نرمال بر روی نیمه جنوبی – شرقی کشور را پیش بینی می کنند. این در حالی ست که در برخی از مناطق شمال غرب و کرانه های جنوب غربی خزر احتمال بی هنجاری های منفی (کمتر از نرمال) دیده می شود.
  • مدل (NMME)اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی؛ بر بیشتر مناطق ایران سیگنال های مشخصی از نابهنجاری بارش دیده نمی شود و تنها بر روی نقاطی از شمال غرب و سواحل جنوب غربی خزر احتمال کاهش بارش ها دیده می شود. در هر دو طیف مدل نابهنجاری و احتمالاتی بارش، مقادیر بارندگی ها طی سه ماهه پاییز ۲۰۱۷ بر روی بخش هایی از شمال غرب و کرانه های سواحل جنوب غربی خزر به صورت بیهنجاری های منفی پیش بینی می شود. بر روی بخش هایی از جنوب کشور (مشخصا دامنه های جنوب شرقی زاگرس) و میانه جنوبی باند شرقی چشم انداز بارش ها متمایل به بیشتر از نرمال را نشان می دهد.
  • مدل  (GMAO) دفتر جهانی مدلینگ و شبیه سازی؛ وضعیت بارش در سطح کشور طی سه ماهه اکتبر- دسامبر ۲۰۱۷ در وضعیت نرمال با بی هنجاری های مثبت در برخی از نواحی شمال غرب را نشان می دهد.

برآیند کلی مدل های مورد بررسی نشان دهنده منطقه با میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی نرمال و کمتر از نرمال بر روی جنوب غرب روسیه، کاسپین و دریا سیاه می باشد که تراف ناشی از آن بر روی شرق مدیترانه گسترش می یابد. این عامل سیکلونی در منطقه سبب تقویت جریانات مرطوب زای غربی – جنوب غربی بطرف ایران می گردد این شرایط با توجه به الگوی مناسب اقیانوسی بر پهنه آبی اقیانوس هند در غالب فاز مثبت شاخص IOD سبب مچ شدن عوامل حاره اقیانوسی با چیره بادهای غربی در جنوب غرب آسیا و ایران می گردد. در بیشتر مدل های مورد بررسی، بر روی حوزه اسکاندیناوی استقرار الگوهای پشته پر ارتفاع پیش بینی شده است که سبب واچرخندی در این مناطق می گردد،از طرفی بروز فاز منفی شاخص نوسان NAO سبب تقویت مولفه بادهای نصف النهاری در عرض های معتدله خواهد شد که در نتیجه آن انرژی جنبشی توده های آب و هوایی کاهش می یابد در نتیجه امکان عبور و  تداوم حضور آن ها در عرض های جنوبی تر بیشتر خواهد بود. به نظر می رسد به سمت انتهای فصل فاز شاخص NAO به سمت مثبت گرایش یابد.

جهت اطلاع بیشتر (تشریح مدل های پیش بینی و تصاویر مربوطه)، فایل pdf زیر را دانلود نمائید.

climate models

 مطالب مرتبط


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

avatar

نویسنده: حسین بهزادی کریمی

دانشجوی دکترای مخاطرات آب و هوایی دانشگاه یزد