امروز:یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
زمان انتشار : چهارشنبه, خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۶ | پرینت مطلب |حسین بهزادی کریمی| بازديد: 619 بار

حل معادله رگرسیون چندمتغیره با ذکر مثال اقلیمی

تحلیل رگرسیونی، فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بوده و هدف آن پیش‌‏بینی متغیر وابسته از روی متغیر و یا متغیرهای مستقل می‌‌باشد.

رگرسیون ساده خطی یک ابزار آماری است که در آن به بررسی رابطه یک متغیر مستقل (پیش بین) و یک متغیر وابسته پرداخته می‌‌شود. حال اگر تعداد متغیرهای مستقل در این رابطه خطی بیش از یک عدد شود، مدل رگرسیون، خطی چندمتغیره نامیده می‌شود. معادله رگرسیون خطی ساده به شکل Y=AX+B و رگرسیون خطی چندمتغیره به صورت Y = a + b۱X۱ + b۲X۲ + … + bpXp می‌باشد. که در این معادله پارامترهای b۲ , b۱  و bp ضرایب رگرسیون جزئی و  a مقدار عرض از مبدأ است که مقدار ثابت رگرسیون نیز نامیده می‌شود.

با استفاده از رگرسیون چندمتغیره (Multiple Regression)، محقق می تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوه ای مطالعه نماید که در آن، روابط موجود فیمابین متغیرهای مستقل نیز مورد ملاحظه قرار گیرد.

در فایل pdf زیر، با ذکر یک مثال اقلیمی، بدون استفاده از نرم افزارهای آماری و با استفاده از دو روش (فرمول رگرسیون خطی چندمتغیره و ماتریس) معادله رگرسیون یا پیش بینی ارتفاع و دما را بر روی تبخیر بدست می آوریم.

multiple regression analysis

 مطالب مرتبط


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

avatar

نویسنده: حسین بهزادی کریمی

دانشجوی دکترای مخاطرات آب و هوایی دانشگاه یزد