امروز:سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
زمان انتشار : جمعه, اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۶ | پرینت مطلب |حسین بهزادی کریمی| بازديد: 414 بار

خشکسالی و شاخص های تعیین آن

خشکسالی را یک دوره ی زمانی با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان آب به علت عدم تعادل هیدرولوژیک روبروست تعریف می کنند. خشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی است که رخداد آن اثرات بسیار زیانباری بر محیطهای اکولوژیکی وارد می سازد. ویژگی های خشکسالی ایران نشان می دهد که به طور کلی هیچ منطقه ای از کشور از این پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت طبیعی خود اثرهای این پدیده ی مخرب را تجربه می نماید. بخشهای جنوبی، شرقی و مرکز کشور به علت نوسان های بیشتر در مقادیر بارندگی از آسیب پذیری زیادتری برخوردار هستند. بر اثر خشکسالی آب چشمه ها کم یا بطور کلی خشک می شود که اثر نامطلوبی بر سفره های آب زیرزمینی منطقه تحت تاثیر خود می گذارد. با پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در نواحی خشک علاوه بر پیشروی بیابان (نابود شدن گیاهان طبیعی)، آب شور در چاههای آب شیرین پیشروی می کند و آبیاری زیاد با آب شور سرانجام به کویری شدن آن زمین خواهد انجامید.بنابراین بررسی علمی این مخاطره ی طبیعی یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزی های کشاورزی و منابع آب در اقالیم خشک و نیمه خشک محسوب می گردد.

در فایل زیر، تعریف خشکسالی و انواع آن، عوامل بروز خشکسالی، ویژگی های مکانی و زمانی خشکسالی، روشهای مطالعه خشکسالی و شاخص های تعیین خشکسالی آورده شده است. امید است که مورد استفاده دانش پژوهان عزیز قرار گیرد.drought

 مطالب مرتبط


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

avatar

نویسنده: حسین بهزادی کریمی

دانشجوی دکترای مخاطرات آب و هوایی دانشگاه یزد