امروز:سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
زمان انتشار : چهارشنبه, آذر ۱۲ام, ۱۳۹۴ | پرینت مطلب |جلیل هلالی| بازديد: 317 بار

Impact of Climate Change on Pest Management and Food Security

پدیده تغییر اقلیم بر بخشهای مختلف اکولوژی و محیط زیست به ویژه بخش کشاورزی موثر بوده است. یکی از مهمترین بخشهای اکولوژی کشاورزی حشرات و به ویژه آفات هستند. تغییر اقلیم و به طبع آن تغییرات اکولوژیکی ایجاد شده بر آفات نیز تاثیر گذار خواهد بود.

پدیده تغییر اقلیم بر بخشهای مختلف اکولوژی و محیط زیست به ویژه بخش کشاورزی موثر بوده است. یکی از مهمترین بخشهای اکولوژی کشاورزی حشرات و به ویژه آفات هستند. تغییر اقلیم و به طبع آن تغییرات اکولوژیکی ایجاد شده بر آفات نیز تاثیر گذار خواهد بود. پیش بینی آفات در مدیریت تلفیقی آفات عمدتاً مبتنی بر شرایط اقلیمی و وجود میزبان برای آفت می باشد. با توجه به تغییرات اقلیمی و در نتیجه تاثیری که این پدیده بر رفتارشناسی آفات و در نتیجه مدیریت آن می گذارد ما را مجاب می کند که بررسی تاثیر اقلیم بر تغییرات اکولوزیکی آفات بپردازیم و از این طریق تجدید نظری در مدیریت تلفیقی آفات نماییم. نوشته کنونی به بحث در این زمینه می پردازد. این نوشته در نظر دارد دیدگاه تاثیر اقلیم بر سیکل زندگی آفات و در عین حال تاثیر پدیده های اقلیمی را از دیدگاه  تغییر اقلیم مورد ارزیابی قرار دهد. در صورت امکان از پژوهشگران محترم دعوت می شود در صورت نیاز متن ترجمه شده آن را نیز در اختیار همکاران محترم قرار دهند تا به پر بارتر شدن و در عین حال کاربردپذیرتر بودن آن برای سایر دانشجویان کمک نماید. فایل کامل  این نوشته نیز در پیوست ارائه شده است.

Impact of Climate Change on Pest Management and Food SecurityTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

avatar

نویسنده: جلیل هلالی