امروز:سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
زمان انتشار : چهارشنبه, آذر ۱۲ام, ۱۳۹۳ | پرینت مطلب |حمزه احمدی| بازديد: 380 بار

رخدادهای حدی و بلایایی طبیعی در کشاورزی

Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture
بلایایی طبیعی به دو بخش عمده، اقلیمی و جغرافیایی تقسیم می شوند، بلابایی اقلیمی انواع مختلفی از بلایا ازجمله: سیلاب ها، خشکسالی ها، چرخند ها، آتش سوزی جنگل ها و امواج گرمایی را در بر می گیرد. شواهد در دسترس نشان می دهد که در سال های اخیر در مناطق مختلف کره زمین رخدادها و بلایایی طبیعی افزایش یافته است.
کشاورزی یکی از مهم ترین بخش هایی است که شدیداً متاثر از بلایایی طبیعی و رخدادهای حدی اقلیمی است. این بحث یکی از چالش¬های پیش رو برای متخصان هواشناسی و اقلیم شناسی کشاورزی در سراسر جهان است. با توجه به شرایط تغییر اقلیم و افزایش رخداد های حدی ضروری است که راهبردها و اصول سازگاری در کشاورزی مد نظر قرار بگیرد. در این زمینه کمیسیون هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی جهانی (CAgM) در سیزدهمین گردهمایی خود تیمی از متخصصان را برای بررسی این پدیده مشخص نموده که از مهمترین اهداف این گردهمایی و تیم بررسی کننده می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بررسی کاربردی اطلاعات هوا و اقلیم در کاهش پیامد رخدادهای اقلیمی در کشاورزی.
ارزیابی و بهبود راهبردهای مختلف در جهت کاهش رخدادهای حدی و بلایای طبیعی به منظور توسعه پایدار کشاورزی.
آموزش و شناخت مناطق مختلف در جهت آشنایی با رخدادهای حدی و بلایایی طبیعی در کشاورزی.

کتاب «رخدادهای حدی و بلایایی طبیعی در کشاورزی» یکی از مهم ترین منابع معتبر در این زمینه به تفصیل این مباحث را مورد بررسی قرار داده است.

Natural Disasters and Extreme Events in
Agriculture>مطالب مرتبط