امروز:پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۶

سرویس: بانک داده ها

WindSpeedTools

۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

نرم افزار AnClim

۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳

مدل شبیه سازی آلودگی AERMOD

۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

نرم افزار Q++SunMoonPlanetscalculator

۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۳

داده ماهانه دی اکسید کربن تا ژوئن ۲۰۱۴

۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

دانلود تخصصی داده های دما

۶ مرداد ماه ۱۳۹۳

شرح مدل ریزمقیاس نمایی RegCM4.1

۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳

نقشه بارش ایران و جهان با داده های شبکه ایPERSIANN

۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳

دانلود نرم افزار EasyNN-Plus (شبکه های عصبی)

۲۵ تیر ماه ۱۳۹۳

دانلود لایه های shapefile برای ایران

۲۳ تیر ماه ۱۳۹۳