امروز:دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵

سرویس: بانک داده ها

دانلود نرم افزار بیوکلیما

۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۳

Bio Clima Indexes

۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۳
Leslie_Lamport

دانلود نرم افزار Mek TeX و ادیتور WinEdt

۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۳

QI Macros

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

نحوه باز کردن داده های هواشناسی grab بدون فایل index درنرم افزار گردس

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

معرفی داده های شبکه ای بارش

۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

نرم افزار تعیین شاخص های خشکسالی

۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دانلود فایل آموزش نرم افزار متلب

۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

انواع آزمونهای آماری

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دانلود نرم افزار NeuroSolution5

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳